Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

Vera Gut

doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle
načelnik službe 
specijalista opšte medicine
vera.gut@dzvs.rs 
021/795-44-60
   

Mihailo Jakšić

medicinska sestra/tehničar u ambulanti
glavna sestra/tehničar službe
mihailo.jaksic@dzvs.rs 
021/795-44-50

 

ODELJENJE OPŠTE MEDICINE

ODSEK SOCIJALNE MEDICINE I HIGIJENE