Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Telefon: 021/795-44-33
021/795-44-37
Email: laboratorija@dzvs.rs

Radno vreme
ponedeljak-petak: I smena: 7,00-14,00h

 

Nada Mijatović

laboratorijski tehničar-glavni tehničar službe
nada.mijatovic@dzvs.rs 
 

Melanija Sabo

magistar farmacije specijalista medicinske biohemije
načelnik službe
magistar farmacije-specijalista medicinske biohemije
melanija.sabo@dzvs.rs 
021/795-44-38
 

Rosa Vujičić

farmaceutski tehničar u apoteci Doma zdravlja
rosa.vujicic@dzvs.rs  
021/795-44-86